การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับผลิตภัณฑ์ประสาทวิทยาที่เป็นนวัตกรรมร่วมกับพันธมิตร