บล็อก

การใช้อุปกรณ์กระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้า (CES)

Cranial Electrotherapy Stimulation (CES) ทำงานอย่างไร? Cranial Electrotherapy Stimulation (CES) ทำงานในลักษณะที่ยังไม่ทราบแน่ชัดจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามจากการศึกษาก่อนหน้านี้และต่อเนื่องปรากฏว่ารูปคลื่นกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กที่ผลิตโดย CES ...

อ่านเพิ่มเติม

EEG & EMG ต่างกันอย่างไร?

การทดสอบ Electroencephalograms (EEG) และ electromyograms (EMG) ช่วยให้แพทย์เข้าใจระบบประสาท EEG เป็นการทดสอบที่เรียบง่ายและไม่เจ็บปวดซึ่งใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง มันบันทึกคลื่นไฟฟ้าในสมอง ในขณะที่การทดสอบ EMG ประเมินเส้นประสาทและ ...

อ่านเพิ่มเติม

Electromyography (EMG) คืออะไร?

Electromyography หรือ EMG เป็นการทดสอบด้วยไฟฟ้าที่ทำขึ้นเพื่อทดสอบและประเมินสุขภาพของกล้ามเนื้อโครงร่างและเซลล์ประสาทสั่งการซึ่งเป็นเซลล์ประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อ เซลล์ประสาทของมอเตอร์ส่งสัญญาณไฟฟ้าผ่านซึ่งทำให้กล้ามเนื้อ ...

อ่านเพิ่มเติม

ระบบ EEG คืออะไร?

electroencephalogram หรือ EEG คือการตรวจวินิจฉัยที่ดำเนินการเพื่อตรวจหาความผิดปกติและความผิดปกติของคลื่นสมองและเพื่อศึกษากระบวนการรับรู้ Electroencephalography เป็นกระบวนการทางไฟฟ้ากายภาพที่สัญญาณไฟฟ้าของ ...

อ่านเพิ่มเติม

Intraoperative Neuromonitoring (IONM) คืออะไร?

Intraoperative neurophysiological Monitoring หรือ IONM เป็นเทคนิคของการใช้วิธีการทางไฟฟ้ากายภาพเช่น electromyography (EMG), electroencephalography (EEG) และศักยภาพที่เกิดขึ้นต่างๆเพื่อบันทึกและวัดศักย์ไฟฟ้าจากระบบประสาท ...

อ่านเพิ่มเติม
อินเทอร์เฟซสมอง - คอมพิวเตอร์สำหรับการฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง

อินเทอร์เฟซสมอง - คอมพิวเตอร์สำหรับการฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมองได้รับการจัดอันดับให้เป็นสาเหตุของความพิการที่พบบ่อยเป็นอันดับสามของโลก ผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองสามารถฟื้นฟูการทำงานของมอเตอร์ที่หายไปได้บางส่วนจากการฟื้นฟูสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองในการเคลื่อนย้าย ...

อ่านเพิ่มเติม