ระบบ EEG: ส่วนหนึ่งของอนาคตของประสาทวิทยาศาสตร์?

EEG เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ทำแผนที่การทำงานของสมองของผู้ป่วย เป็นอุปกรณ์ที่ไม่รุกรานและไม่ทำให้เกิดไอออนซึ่งจับคลื่นสมองเพื่อวินิจฉัยโรคทางระบบประสาทและความผิดปกติ ด้วยความช่วยเหลือของ EEG แพทย์สามารถติดตามการทำงานของสมองในภาวะเรื้อรัง...

ระบบบำบัดด้วยอุ้งเชิงกรานสามารถช่วยปรับปรุงสุขภาพของคุณได้อย่างไร:

ระบบกายภาพบำบัดอุ้งเชิงกรานเป็นวิธีการรักษาที่ใช้แนวคิดกายภาพบำบัดเพื่อปรับสภาพกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานในลักษณะที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย วัตถุประสงค์ของการรักษาคือเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและหน้าที่ของ...

ขั้นตอนของ EMG คืออะไร:

Electromyography (EMG) เป็นเทคนิคการวินิจฉัยสำหรับการประเมินสุขภาพของกล้ามเนื้อและเซลล์ประสาทที่ควบคุมพวกเขา เซลล์ประสาทสั่งการคือชื่อสำหรับเซลล์ประสาทเหล่านี้ พวกเขาส่งแรงกระตุ้นไฟฟ้าไปยังกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อหดตัวและผ่อนคลาย แรงกระตุ้นเหล่านี้...

การตรวจสอบ EEG คืออะไรและประเภทใด

การตรวจสอบ EEG เป็นเทคนิคการวินิจฉัยที่รวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลคลื่นสมองกับจุดข้อมูลอื่นๆ ข้อมูลที่รวบรวมข้ามเวลา เช่น วิดีโอหรือการวัดเครื่อง EEG สามารถซิงค์ได้ แนวทางนี้อาจใช้ในการวินิจฉัยและติดตามโรคลมบ้าหมู รวมไปถึง...

การใช้ท่อช่วยหายใจ IONM:

ท่อช่วยหายใจ IONM เป็นท่อแบบยืดหดได้ซึ่งสอดเข้าไปในหลอดลม (หลอดลม) ผ่านทางปากเพื่อช่วยผู้ป่วยในการหายใจ การใส่ท่อช่วยหายใจเป็นขั้นตอนการใส่ท่อ อาจใส่ท่อช่วยหายใจ IONM ได้หลากหลาย...

การทดสอบ EEG 5 ประเภทที่แตกต่างกัน

คลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดการทำงานของสมอง สมองของคุณส่งแรงกระตุ้นไฟฟ้าเล็กๆ ออกมาตลอดเวลา เซ็นเซอร์ขนาดเล็กที่เรียกว่าอิเล็กโทรดจะถูกวางบนหนังศีรษะของคุณในระหว่างการทดสอบ EEG เครื่อง EEG เชื่อมต่อกับอิเล็กโทรดผ่านสายเคเบิล NS...